SHIFT

FROM ZERO TO HERO

Vad är SHIFT?

Det är ett tränings och utbildningsprogram i välmående för hela organisationen. Dina medarbetare får 100 dagars träning i välmående, genom webinarier och mikro-träningar baserade på forskning.


Att ta ett litet steg...

från en position eller riktning till en annan, kan skapa enorma effekter. Du, ditt team och din arbetsplats kan tillsammans ta ett litet steg i en positiv riktning, för ett starkare välmående. Forskningen är tydlig med att välmående medarbetare är 6 gånger mer engagerade. Ta hjälp av SHIFT för nästa steg tillsammans!


KONTAKTA OSS

SHIFT-programmet ger...

praktiska verktyg att använda i både arbetet och privatlivet. Träningen och utbildningen utgår från viktiga områden inom forskningen i välmående och neurovetenskap.


Hopp – För en inneboende känsla av energi som skapar motivation att kämpa mot sina mål och drömmar

Egen förmåga – Tron på att du kan skapa positiva resultat genom dina styrkor och förmågor

Resiliens – Förmågan att hantera motgångar, även när det är svårt att se lösningar

Optimism – En hoppfull attityd för sitt arbete och sitt liv, både nu och för framtiden


 • HOPP


  En känsla av energi och förväntan inför framtiden


 • EGEN FÖRMÅGA

  Tron på att du kan skapa positiva resultat genom dina styrkor och förmågor • RESILIENS


  Förmågan att hantera motgångar, även när det är svårt att se lösning


 • OPTIMISM

  En hoppfull attityd för sitt arbete och sitt liv, både nu och för framtiden


Psykisk hälsa är ett tillstånd av välmående...

där individen upplever livets meningsfullhet, känner igen sina resurser, klarar livets utmaningar och kan engagera sig i arbete och samhället. Genom evidensbaserade verktyg kan individen stärka och främja sin psykiska hälsa.

Det är vad SHIFT-programmet erbjuder dig, bland annat genom inspirerande föreläsningar och mikro-träningar.

Kom igång

Varför är det viktigt med välmående medarbetare?

Välmående medarbetare:

 • är 6 gånger mer engagerade
 • är upp till 3 gånger mer produktiva
 • är mer effektiva, nöjda och har bättre relationer
 • väljer att stanna hos sin arbetsgivare i högre utsträckning

Happiness is not a place, it's a process

Ed Diener