SHIFT-PROGRAMMET GER DIG VERKTYGEN!

Varför välmående?

Världen står inför stora utmaningar som ställer höga krav på organisationer och företag. Digitalisering och komplexitet är en del av vår vardag vilket samtidigt ställer krav på dagens medarbetare, oavsett position och utbildning. En individ med ett starkt välmående har bättre förutsättningar att hantera utmaningarna. Välmående medarbetare är en investering för hela företaget. Kontakta oss för med info om hur SHIFT-programmet kan hjälpa er framåt. 


Välmående medarbetare:

  • är 6 gånger mer engagerade.
  • är 3 gånger mer produktiva.
  • är mer effektiva, nöjda och har bättre relationer
  • väljer att stanna hos sin arbetsgivare i högre utsträckning

VILKA ÄR VI SOM LIGGER BAKOM
SHIFT-PROGRAMMET?